STOR (VERSAL) eller liten (gemen) bokstav?

Spara favorit

En mening inleds alltid med versal, oavsett om till exempel förkortningar som skrivs med gemener inleder meningen.

Efter kolon används versal om texten som följer är direkt anföring, citat, uppmaningar, utrop, frågor, samt om den efterföljande texten sträcker sig över flera meningar. Gemen används om den följande texten är uppräkning, exempel, förklaring, sammanfattning.

Initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav (CSN, FN med flera) skrivs med versaler.

Initialförkortningar som utläses som ett ord och utgör egennamn (Ams, Saco, Ikea) får versal begynnelsebokstav.

Internet skrivs numera med gemen, även i sammansättningar (till exempel internetanslutning). Från början uppfattades internet entydigt som ett namn på ett visst datornät bland andra globala datornät, och skrevs därför med stor bokstav. Numera uppfattas dock knappast internet som ett egennamn, snarare som ett generiskt ord för ett kommunikationsnät liknande telenätet. Därför är det bäst att skriva internet med liten bokstav. 

Namn på organisationer och företag skrivs enligt deras egen praxis om den är känd. Om praxis är okänd skrivs första ordet och ord som utgör egennamn med versal.

Skolors namn skrivs med versal om en bestämd skola avses.

Ex) Jag läser vid Lärarhögskolan/Komvux i Falun.

Men: Jag gick ut lärarhögskolan/komvux i fjol.

Titlar skrivs, i löptext med gemener. Inleder titeln däremot en mening skrivs den med versal.

Ex) fil.mag./filosofie magister/FM

Utbildningars namn skrivs med gemen.

Ex) Jag klarade antagningen till journalistutbildningen.

Ämnen som omnämns skrivs med gemen.

Ex) På Mittuniversitetet kan du bl.a. läsa samhällsvetenskap, datateknik, litteraturvetenskap, ekonomi och informationsformgivning.

Men: Antagningskrav för B-kurs: Matematik GR (A), 30 hp, Engelska GR (A), 30 hp, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 30 hp.

Avdelningars namn skrivs med inledande gemen: ekonomiavdelningen, campusservice et cetera. Avdelningar betraktas inte som egennamn i samma utsträckning som de institutioner vi tidigare hade. Den praxis som är vanlig är därför att man skriver avdelningar med inledande gemen, om ordet inte inleder mening eller står i en adressangivelse. Det är däremot praxis hos universiteten att skriva institutioners namn med inledande versal.

Campus skrivs med inledande versal när man skriver om ett specifikt campus (det blir då ett egennamn), men med gemen i övriga fall.

Ex) Mötet är på Campus Östersund. / Mötet är på campus.

Skriv alltid du med liten bokstav, till exempel i brev, i utbildningskatalogen och andra informationstexter.