Främmande fåglar i språket

Spara favorit

Om du inte är helt säker på innebörden i, eller stavningen av, främmande ord och uttryck bör du kontrollera detta innan du skriver. Använd, om möjligt, svenska ord och uttryck i första hand.

Skriver du texter på ett främmande språk bör du alltid vara noga med att kontrollera stavning etc. innan texten går i tryck. Läs mer il svensk-engelsk ordbok för utbildnings- och forskningsområdet.

Svengelskan i datorspråket
Om svenska ord finns så gäller att de skall användas i första hand. Om inga bra svenska ord finns återstår inget annat än att använda de engelska. Dock bör stavningen och böjningen försvenskas.

  • e-post/e-brev inte e-mail/mail
  • lösenord inte password
  • skanner/skannra inte scanner/scan
  • skrivare inte printer
  • skriva ut inte printa
  • snedstreck inte slash
  • sändlista inte mailing list
  • användarnamn inte username
  • webb inte Web