Lästips

Spara favorit

SAOL

  • Sedan 2017 kan du söka i SAOL (Svenska Akademiens ordlista) på svenska.se

Lästips

  • Svenska skrivregler, utgivna av Svenska språknämnden. Liber, 2017.
  • Språkriktighetsboken (2011), en utförlig och resonerande handbok i språkriktighetsfrågor. Norstedts Akademiska förlag.
  • Norstedts svenska synonymordbok, Norstedts Förlag AB, 2010.
  • Östergran, O & Dahlstedt, K-H (1980), Våra vanligaste främmande ord. Esselte Studium, Nacka.
  • Dalström, T (2007), Bäst i text Läseboken/Skrivboken. Om hur man når fram med ett budskap och fångar läsarens intresse.