Kommunikationsstöd

Spara favorit 6 jul juli 2018

Här hittar du information och vägledning inom området kommunikation inklusive bildbank, anvisningar utifrån vår grafiska profil och Mittuniversitetets övergripande Powerpoint-presentationer.

Kommunikationsavdelningen hjälper fakulteter och avdelningar med bland annat text, layout, översättning och språkgranskning, samt med publicering av nyheter och information. Du hittar dessa tjänster under Boka och beställ.

Regler och styrdokument för kommunikation såsom kommunikationspolicy, grafisk manual, språkpolicy och digital plan finns samlade bland Mittuniversitetets styrdokument

Kontakta gärna kommunikationsavdelningen om du har frågor!

Våra tjänster

Checkbox

Checklistor

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för olika kommunikativa insatser.

Grafisk profil

Grafisk profil

Mittuniversitetet vill stå för öppenhet, gemenskap och mångfald. Med verklighetsnära utbildning och forskning av hög kvalitet finns en naturlig och nära koppling till arbetslivet och det omgivande samhället. Vår kommunikation och grafiska profil ska återspegla detta liksom våra kärnvärden närhet, nytta och nyfikenhet. En gemensam grafisk profil är viktig för att skapa ett tydligt och enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. 

 Civilingenjör industriell ekonomi

Kommunikationshandbok

Här finns stöd och vägledning för kommunikation vid Mittuniversitetet – ladda hem Kommunikationshandboken.

Powerpoint presentationer

PowerPoint-presentationer

Mittuniversitetets presentationer är framtagna i Microsoft PowerPoint. Till vissa av bilderna finns en beskrivande text som du får fram genom att spara ner presentationerna och skriva ut dem med "Anteckningssidor".

Skicka filer till oss

Behöver du skicka filer till oss? Använd vår We Transfer-tjänst.

Utländska tidningar

Tipsa om nyheter

Du kan vända dig till oss om du vill informera om något internt eller tipsa om en nyhet av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om information till medarbetare och studenter eller om nyheter till allmänheten genom pressmeddelanden.

web

Webb och sociala medier

Mittuniversitetet har en aktiv närvaro i många digitala kanaler.