Kommunikationsstöd

Spara favorit 7 okt oktober 2019

Här hittar du information och vägledning inom området kommunikation inklusive bildbank, anvisningar utifrån vår grafiska profil och Mittuniversitetets övergripande Powerpoint-presentationer.

Kommunikationsavdelningen hjälper fakulteter och institutioner/avdelningar med bland annat text, layout, översättning och språkgranskning, samt med publicering av nyheter och information. 

Regler och styrdokument för kommunikation såsom kommunikationspolicy, plan för kommunikation, grafisk manual, och språkpolicy finns samlade bland Mittuniversitetets styrdokument

Kontakta gärna kommunikationsavdelningen om du har frågor!

Våra tjänster

Checkbox

Checklistor

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för olika kommunikativa insatser.

Grafisk profil

Grafisk profil

Mittuniversitetet vill stå för öppenhet, gemenskap och mångfald. Med verklighetsnära utbildning och forskning av hög kvalitet finns en naturlig och nära koppling till arbetslivet och det omgivande samhället. Vår kommunikation och grafiska profil ska återspegla detta. En gemensam grafisk profil är viktig för att skapa ett tydligt och enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. 

Personalbilder

Kommunikation – en vägledning

I detta dokument finns en övergripande vägledning om kommunikation vid Mittuniversitetet.

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Kommunikationsplattform

I Mittuniversitetets kommunikationsplattform samlas alla riktlinjer, regler och instruktioner som gäller för Mittuniversitetets kommunikation.

Powerpoint presentationer

PowerPoint-presentationer

Mittuniversitetets presentationer är framtagna i Microsoft PowerPoint. Till vissa av bilderna finns en beskrivande text som du får fram genom att spara ner presentationerna och skriva ut dem med "Anteckningssidor". Det finns även filmer som du kan använda för att presentera Mittuniversitetet.

Utländska tidningar

Tipsa om nyheter

Du kan vända dig till oss om du vill informera om något internt eller tipsa om en nyhet av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om information till medarbetare och studenter eller om nyheter till allmänheten genom pressmeddelanden.

web

Webb och sociala medier

Mittuniversitetet har en aktiv närvaro i många digitala kanaler.