Redovisning

Spara favorit 3 jan januari 2019

Interndebitering tjänsteutbyte

Vid utbyte av tjänster mellan avdelningar inom Mittuniversitetet kan kostnaderna regleras i personalsystemet eller via en interndebitering.

Kontoplan

Här finner du samtliga kontoplaner.

Redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader

Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll samt stödjer universitetets behov av tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och kontroll.