7.3.8 Avskrivningar

Spara favorit

F r o m 2013 ska avskrivningskostnader för investeringar genomförda 2013 budgeteras av stöd- och kärnverksamheten. Avskrivningarna finansieras på samma sätt som övriga kostnader inom aktuell verksamhet.

Avskrivningar för investeringar genomförda t o m 2012 finansieras  via centrala avsättningar på anslag.