7.3.7 Investeringsbudget för anläggningstillgångar

Spara favorit

Enligt föreskrifterna till kapitalförsörjningsförordningen bör myndigheterna upprätta en långsiktig investeringsplan.

Förvaltningens ekonomiavdelning upprättar anvisningar i samband med höstens budgetarbete som inkluderar investeringsbudget för kommande år. Investeringsbehoven ska inrymmas i den låneram som regleras i regleringsbrevet för myndigheten.

Budgetering av investeringar och motsvarande avskrivningar särskiljs efter typ av finansiering.