7.2.3 Betalningsbevakning kundfakturor

Spara favorit

Påminnelse- och kravrutiner

Att göra efter förfallodagen:

  1. Påminnelse 1 skickas ut efter 5-10 dagar. Det ska framgå att en påminnelseavgift på 45:- tillkommer vid nästa påminnelse.

  2. Påminnelse 2 skickas ut efter ytterligare 5-10 dagar. Här tillkommer påminnelseavgiften 45:- Det ska framgå att kravavgift på 150:- tillkommer vid nästa krav.

  3. Betalningskrav skickas efter ytterligare 5-40 dagar, där det tydligt framgår att ärendet överlämnas till inkassering om ej betalning sker. Här tillkommer kravavgift 150:-.

  4. Är fortfarande fakturan obetald efter betalningskravet kan man kontakta kunden och ev. lägga upp en betalningsplan, eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det är ekonomiavdelningen som beslutar om vilka ärenden som lämnas till inkasso. Resp avd informeras om beslutet innan ärendet lämnas vidare. Varje ansökan kostar 300:- som inst/avd betalar. Det är därför viktigt att EKO kontaktas om en fordran är under utredning eller av annan anledning inte ska gå vidare till betalningsföreläggande.

  5. Ansökan skickas till Kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sin hemvist. Kryssa för "Begär ej verkställighet" på ansökan. Det kan hända att kunden betalar eller hör av sig efter föreläggandet. Om kunden ändå ej betalar så finns allt registrerat hos kronofogden och då kan vi fortsätta processen med att begära en "tillgångsundersökning" som då kostar 500:-.

Påminnelse- och kravavgifterna bokförs på ekonomiavd. Dröjsmålsränta bokförs på den inst/avd som har fordran.