7.1.2 Ankomstregister

Spara favorit

Enligt bokföringsförordningens §5 ska grundbokföring ske så snart som möjligt efter en ekonomisk händelse. Detta innebär att inkommande leverantörsfakturor ankomstregistreras i AGRESSO.  

Ankomstregistreringen innebär en möjlighet att snabbt få en samlad överblick över universitetets leverantörsskulder framförallt vid periodavslut.  

Ankomstregistret kontrolleras löpande och eventuella förfallna fakturor utreds.