5.3 Budgetprocess för gemensam stödverksamhet och kärnverksamhet

Spara favorit

Budget och prognos upprättas per avdelning och instiution för samtliga verksamheter och aktiviteter. Budget och prognos upprättas i budgetverktyget Hypergene och godkänns av aktuell chef på respektive organisationsnivå. I budgetverktyget styrs processen via deadlines samt ekonomer och chefer får behörigheter för de uppgifter som ska utföras. För ytterligare information om budgetering i Hypergene se aktuell dokumentation under sidan för "Planeringsverktyg" och "Hypergene".

I bilder nedan beskriv budgetprocessen förenklat för universitetsgemensam stödverksamhet samt fakulteter.