4.3 Organisatorisk enhet

Spara favorit

Organisatorisk enhet dvs kostnadsställe anges i kontofält 2 och visar vilken avdelning som skall bära intäkten/kostnaden. Förteckning över Mittuniversitetets organisationsenheter finns på Miuns hemsida under Ekonomi – Kontoplan