2.1.9 Övrigt

Spara favorit

Arkivlag, Arkivförordning
Här stadgas att myndighetens arkiv ska förvaras och ordnas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Ytterligare information finns i avsnittet om arkivering av redovisningsmaterial.