2.1.8 Regleringsbrev

Spara favorit

Via regleringsbrevet tilldelar regeringen myndigheterna rätten att disponera anslag på statsbudgeten. I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges gemensamma bestämmelser rörande verksamhet och återrapporteringskrav samt finansiering.

För varje myndighet anges, förutom anslagsbelopp, också specifika krav på återrapportering samt de särskilda åtaganden som ska genomföras. Enligt regleringsbrevet har universitetet och högskolor dessutom rätt att mot avgift bedriva uppdragsutbildning och uppdragsforskning.