2.1.6 Garantier skadereglering

Spara favorit

Förordning om försäkringsskydd m m vid statliga tjänsteresor
Enligt denna förordning ska myndigheten svara för att anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor.

Förordning om statliga myndigheters riskhantering
Enligt denna förordning ska varje myndighet sammanställa en riskanalys och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.