2.1.1 Förvaltning

Spara favorit

Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning
Denna förordning föreskriver att varje myndighet ska ha en lokalförsörjningsplan som innehåller förteckning över ingångna hyresavtal med uppgift om ytor, löptider och hyreskostnader 

Förordning om förvaltning av statliga fastigheter m m
Enligt denna förordning beslutar regeringen vilka myndigheter som får förvärva och förvalta fast egendom, tomträtter och byggnader. 

Förordning om överlåtelse av statens fasta egendom m m
I denna förordning regleras försäljning av statens fastigheter, tomträtter och byggnader.

Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom
Här anges att lös egendom får försäljas om den inte längre behövs för statens verksamhet eller om den blivit obrukbar. Vidare anges att denna försäljning ska genomföras affärsmässigt.