2. Statens ekonomiadministrativa regelverk

Spara favorit

I detta avsnitt beskrivs kortfattat innehållet i de viktigaste ekonomiadministrativa bestämmelserna som styr redovisningen vid Mittuniversitetet. Bestämmelser avseende verksamhet, organisation, lärartjänster, antagning och examination m m som ej direkt berör ekonomiadministration tas ej upp här.

De ekonomiadministrativa bestämmelserna finns att läsa i sin helhet i Ekonomistyrningsverkets EA-handbok. En förteckning över ändringar i de författningar, föreskrifter och allmänna råd som ingår i EA-boken publiceras löpande på ESV:s hemsida www.esv.se

Förordning om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor samt regleringsbrev återfinns dock i Utbildningsväsendets författningsböcker, UFB, respektive Statsliggaren.