10.4 Procentsatser per fakultet fr o m 2013

Spara favorit

Under 2011–2012 har institutionsspecifika procentsatser beräknats. Från och med 2013 ersätts detta av fakultetsspecifika procentsatser.  Beslutade procentpåslag per fakultet beräknas på aktuellt års budget. Årets beslutade procentsatser framgår av aktuellt års beslutade Verksamhetsplan och Budget.