10.3 Översyn av kostnader

Spara favorit

I samband med införandet av den nya redovisningsmodellen till Mittuniversitetets verksamhet gjordes en översyn av kostnader inom all stödverksamhet för enhetlig klassificering av direkta och indirekta kostnader. Kostnader har också setts över för korrekt uppdelning av vilka kostnader, som enligt SUHF´s modell, ska ingå i internhyra.