1.3 Fakta om Mittuniversitetet

Spara favorit

Ekonomiavdelningen på Mittuniversitetet  finns representerad på nedanstående två orter 

Mittuniversitetet          Mittuniversitetet 
851 70 Sundsvall         831 25 Östersund 

Organisationsnummer 
202100-4524 

VAT nummer   (Value added tax) 
SE 202100452401