1.2 Inledning och syfte

Spara favorit

Denna handbok ska fungera som ett hjälpmedel för att erhålla en rättvisande redovisning utifrån de externa och interna krav Mittuniversitetet har att följa.

 

Syftet är också att ge en helhetssyn över Mittuniversitetets ekonomiadministration d v s både övergripande och mer specifikt. Handboken skall tillhandahålla den information och de riktlinjer som personalen behöver i sitt dagliga arbete för att få en korrekt ekonomihantering.

 

Ekonomihandboken beskriver hur och varför ekonomiadministrativa rutiner ska hanteras på ett bestämt sätt.