Hypergene – verktyg för budget och prognos

Spara favorit 18 sep september 2019
Process Hypergene

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Verktyget används för budget, prognos och löpande ekonomisk uppföljning. Verktyget ska bistå stöd- och kärnverksamheten samt ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

Rollbeskrivning HypergeneLyssna

Aktuellt

Arbetet med Budget 2020 påbörjas 5 september och pågår till och med oktober då verksamhetsdialoger genomförs.

I november genomförs rektorsdialoger och budget 2020 beslutas av styrelsen i december.

2019-09-05 Start Budgetering

2019-10-03  - Stina deadline registering budget helår 2020
2019-10-04  - Retendo - deadline registrering budget helår 2020
2019-10-09  - Ut- och in-lån personal deadline
2019-10-18  - Avd-/Inst- budget 2020, komplett
Vecka 44-46 - Verkamhetsdialoger
2019-11- 20-22 Rektorsdialoger

Budget 2020 beslutas av Universitetsstyrelsen den 12 december 2019

 

Genväg till Hypergene

 

Manualer och informationsmaterial

 

Kontakt

Läs mer

För chefer