Hypergene – verktyg för budget och prognos

Spara favorit 2 apr april 2019
Process Hypergene

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Verktyget är i drift från och med 2016 och används för budget, prognos och löpande ekonomisk uppföljning. Verktyget ska bistå stöd- och kärnverksamheten samt ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

Rollbeskrivning HypergeneLyssna

Aktuellt

Arbetet med Prognos 2019 startar 1 mars och pågår till och med maj då verksamhetsdialoger genomförs.
2019-02-28 Start Prognos
2019-03-25 Retendo - deadline registering prognos helår
2019-03-28 Stina - deadline registrering prognos helår
2019-04-03 Ut- och in-lån personal deadline
2019-04-17 Avd-/Inst- prognos 2018, komplett
Vecka 18-19 Verkamhetsdialoger
2019-05-22 - 23 Rektorsdialoger

Budget för 2019 har beslutas av Universitetsstyrelsen den 12 december 2018.

Läs mer

För chefer