Budget och prognos

Spara favorit 12 dec december 2018

Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan. Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyget Hypergene som återfinns under "Planeringsverktyg". Mittuniversitetets budgetprocess beskrivs under avsnitt 5 i "Ekonomiadministrativa handboken".

BudgetanvisningarLyssna och budgetbilagor inkl tidplan.

Prognosanvisningar och prognosbilagor inkl tidplan.

Bilder aktuell Budget / Prognos

TIDPLAN o GENERELLA budgetvärden BUDGET 2019

 

 

Process Hypergene

Hypergene – verktyg för budget och prognos

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Pengar

LKP – Lönekostnadspåslag

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bland annat arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

Läs mer

För chefer