Upphandling

Spara favorit 16 jan januari 2019
Rekrytering

Upphandling och inköp är en del av universitetsledningens kansli och vi handlägger Mittuniversitets upphandlingar av varor och tjänster.

Mittuniversitetets avdelningar, enheter eller forskare ska alltid genomföra upphandlingar i samarbete med Mittuniversitetets upphandlare.

Aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras alltid via e-Avrop.
Här finner du Mittuniversitetets startsida på e-Avrop

Regelverk för upphandling

Finns under våra styrdokument
https://medarbetarportalen.miun.se/styrdokument/verksamhetsstod/uppfoljning 

Attestansvar

EFHLyssna (Elektronisk faktura hantering)