Hantera fakturor elektroniskt – Agresso EFH

Spara favorit 8 mar mars 2018

Mittuniversitetet har elektronisk fakturahantering, EFH. Vi tar emot både pappers- och elektroniska fakturor via vår fakturaväxel och skanningcentral. Ett kontinuerligt arbete pågår för att öka andelen elektroniska fakturor.

Vid Mittuniversitetet används Agressos EFH-system, vilket är en modul i ekonomisystemet Agresso 5.6.  

För att få åtkomst till systemet krävs att personen finns upplagd som användare i Agresso. Detta görs av Anna Lundgren eller Cecilia Bergståhl vid ekonomiavdelningen efter att chef har gjort en skriftlig beställning (kontoansökan).

Om du saknar fakturahanteringen i din "verktygsmeny". Lägg till med knappen "Lägg till/ändra" i verktyg. 

Resefakturor i Agresso EFH

Vid inrikesresor ska du skriva syftet med resan på kommentarsraden men du behöver inte bifoga några underlag. Fakturan konteras och godkänns.

Vid alla utrikesresor ska du bifoga ett underlag till fakturan som visar på syftet. Det kan t. ex. vara ett konferensprogram, en inbjudan eller en mejlväxling. Fakturan konteras och godkänns sedan.

Faktureringsadress

Mittuniversitetet
FE 69 (+ din referens)
838 73 Frösön

Referens
Det är viktigt att din referens alltid finns på fakturan.
Referens måste alltid bestå av följande:
1. din avdelnings organisations enhet/kostnadsställe
2. ditt för- och efternamn

Bluffaktura

Bluffaktura

Vad är en bluffaktura och vad gör jag med den?