Ekonomistöd

Spara favorit 6 dec december 2017

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering. Ekonomiavdelningens uppdrag är att arbeta både med utveckling och strategiska frågor inom ekonomiområdet. Avdelningen ger service och stöd till samtliga verksamhetsområden inom universitetet. 

Avdelningen svara också för budget och redovisning inom dotterbolagsvärlden. På avdelningen finns även funktionen resesamordning. Inom avdelningen pågår just nu införande av ett budget och prognosverktyg, vilken ska implementeras och användas fr o m 2015.

Många av ekonomiavdelningens blanketter, återfinns även under Blanketter och mallar

 

Faktureringsadress

Mittuniversitetet
FE 69 (+ din referens)
838 73 Frösön

Referens
Det är viktigt att din referens alltid finns på fakturan.
Referens måste alltid bestå av följande:
1. din avdelnings organisations enhet/kostnadsställe
2. ditt för- och efternamn

Sidor som kräver att du "Loggar in"