Ekonomistöd

Spara favorit 5 jul juli 2018

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att arbeta både med utveckling och strategiska frågor inom ekonomiområdet.

Avdelningen ger service och stöd till samtliga verksamhetsområden inom universitetet. Avdelningen svara också för budget och redovisning inom dotterbolagsvärlden. På avdelningen finns även funktionen resesamordning. 

Många av ekonomiavdelningens blanketter finns under Blanketter och mallar

 

Fakturaadress

Mittuniversitetet
FE69
838 73 Frösön
 
Organisationsnr: 202100-4524
VAT-nr: SE202100452401
Bankgiro: 5050-0974

Inbetalning till Högskoleprovet
Bankgiro: 5050-0982

Sidor som kräver att du "Loggar in"