Gemensamma stöd och servicetjänster

Spara favorit Skriv ut 18 maj maj 2017

Mittuniversitetet erbjuder många tjänster och bred service för att underlätta din arbetsvardag.

Serviceportalen

Medarbetare IT

Serviceportalen är en samlingsplats för att kontakta, anmäla och följa ärenden till servicecenter, biblioteket, IT, UNT (LRC), schema och vaktmästeriet.
Här kan du exv anmäla VAB, få hjälp med dator, mobil med mera.

Webbshop profilsortiment