Stöd och service

Gemensamma stöd och servicetjänster

Mittuniversitetet erbjuder många tjänster och bred service för att underlätta din arbetsvardag.

Exteriör Campus Sundsvall

Lokalbokning

Vill du göra en lokalbokning? Här kan du göra det.

Uppkopplade enheter

IT och telefoni

Här hittar du guider och information som hjälper dig med problem som rör e-post, telefoni, inloggning, internetuppkoppling m.m.

Buss

Boka resor

Dina resor bokar du enkelt på Travel Online som är Mittuniversitetets upphandlade självbokningssystem från BCD Travel.

Medarbetare IT

Serviceportalen

Via Serviceportalen kommer du som anställd i kontakt med flera av universitetets servicefunktioner som finns till som stöd för dig till exempel...

 Internationalisering

Lika villkor

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

Personlig sida

Min personliga sida

Hur redigerar jag min personliga sida? Se hur du gör.

Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela dina kollegor på avdelningen om att du är sjuk. När du kommer tillbaka gör du en friskanmälan i Egenrapportering.