Styrning och etik

Spara favorit 9 nov november 2016
 Ekonomi

Forskningsetisk kommitté

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

FSCN forskning

Styrdokument för forskning och forskarutbildning

Här finns länkar till de styrdokument som gäller för administration och planering av forskning samt för forskarutbildning vid Mittuniversitetet.