3.3 Att tänka på för teknisk och administrativ personal

Spara favorit

Äganderätt till design/mönster och varumärke som skapats av lärare tillfaller som huvudregel lärarna själva, i enlighet med praxis kopplat till lärarundantaget om uppfinningar om annat inte avtalats. Detta undantag är baserat på sedvänja, som kan skilja sig mellan olika universitet och högskolor. Eftersom denna typ av rättigheter även kan omfattas av upphovsrätt måste hänsyn också tas till vad som anges för sådan rätt enligt nedan.