3.5 Att tänka på för studenter

Spara favorit

Studenter är inte anställda och omfattas varken av LAU eller av Uppfinnaravtalet. Om uppdragsgivaren ingår ett anställningsavtal med studenten under en praktik eller då studenten gör examensjobb hos företaget/organisationen äger företaget/organisationen rätten till eventuella immateriella rättigheter såsom design. Studenten har då rätt till skälig ersättning vilket bör regleras i avtal inför praktiken/examensarbetet. I det fall studenten själv föreslagit eller äger uppgiften för examensjobbet och inget annat överenskommits, är praxis att studenten själv äger rätten till de immateriella rättigheter som studenten tar fram inom ramen för uppdraget.