3.4 Att tänka på för teknisk och administrativ personal

Spara favorit

Äganderätt till design/mönster och varumärke som skapats av annan anställd personal än lärare övergår till universitet och högskolan om annat inte avtalats. Eftersom denna typ av rättigheter även kan omfattas av upphovsrätt måste hänsyn också tas till vad som anges för sådan rätt enligt nedan. I praktiken saknar universitet och högskolor oftast möjlighet att själva förvalta dessa rättigheter och då kan så kallade ”fribrev” skrivas mellan arbetstagaren och arbetsgivare där lärosätet avsäger sig all anspråk på rättigheten.