5.4 Forskaravtal

Spara favorit

En viktig åtgärd inför ett deltagande i forskningsprojekt, där överlåtelse eller nyttjanderätt av immaterialrätt kan förekomma till andra projektparter, är att alla deltagande forskare/lärare undertecknar ett forskaravtal. Forskaravtal behövs alltid i sådana fall där projektavtalets bestämmelser om immateriella rättigheter medför att läraren/forskaren överlåter äganderätt eller nyttjanderätt till forskningsresultaten. Ett forskaravtal ska skrivas under innan ett projektavtal om forskning tecknas. Avtalsförslag och råd finns tillgänglig vid lärosätets juristfunktion.