5.1 Allmänt om avtal

Spara favorit

Innan ett forskningsprojekt eller samarbeten med studenter inleds vill företagen ofta säkerställa att resultatet av projektet kan utnyttjas av företaget. Detta kan således innebära att företaget vill ingå exempelvis sekretessavtal, överlåtelseavtal eller samarbetsavtal med parter som inte är anställda hos företaget. Dessa avtal syftar på olika sätt till att göra det möjligt för företaget att använda sig av eller kommersialisera de resultat som ett projekt kan medföra.

I detta avsnitt finns en kort genomgång av olika typer av avtal och vad som är viktigt för lärare, annan av universitet/högskola anställd personal och studenter att tänka på innan de ingår ett sådant avtal. Innan avtal skrivs vänd dig gärna till lärosätets jurist- eller samverkansfunktion för att diskutera avtalets reglerade av ägandet till resultat.