1.2 Lärarundantaget

Spara favorit

För lärare vid universitet, högskolor eller liknande inrättningar som tillhör undervisningsväsendet gäller inte LAU eftersom lärarna enligt 1 § 2 stycket LAU är undantagna från lagens tillämpningsområde. Detta undantag kallas lärarundantaget och omfattar lärare, forskare och doktorander som bedriver forskning inom den svenska universitetsvärlden. Undantaget hindrar inte universiteten och högskolorna från att ingå avtal med lärarna om att universitetet eller högskolan ska få vissa rättigheter till deras uppfinningar i gengäld mot att lärarna får skälig ersättning. Då universitet och högskolor oftast saknar möjlighet att själva förvalta exempelvis patenträttigheter använder universiteten och högskolorna sig av universitetsägda holdingbolag som kan förvärva, förvalta och kommersialisera sådana rättigheter.