1.4 Immateriella rättigheter

Spara favorit

Immateriella rättigheter omfattar ett antal olika typer av rättsliga skydd, exempelvis patent, design/mönsterskydd, varumärken, firma, upphovsrätt med flera. Varje rättighet skyddar olika aspekter av en intellektuell prestation och har således egna kriterier som måste uppfyllas om skydd ska kunna erhållas. Innehavaren av en immateriell rättighet får ensamrätt till en prestation som medför att denna kan hindra andra från att kommersiellt nyttja den. En immateriell rättighet är en förmögenhetstillgång som kan köpas, säljas eller licensieras. Nedan finns en genomgång av de rättigheter som normalt kan uppstå vid verksamheten kring universitet och högskolor.