1.3 Bisyssla

Spara favorit

Begreppet bisyssla betyder i princip varje syssla eller verksamhet, tillfällig eller permanent, med eller utan ekonomisk ersättning, som en arbetstagare har vid sidan av anställningen och som inte kan hänföras till privatlivet. Att ha bisyssla är i princip tillåtet för universitetsanställda, men det finns begränsningar för tre typer av bisysslor. Om en bisyssla är hindrande för arbetet (arbetshindrande bisyssla), om en bisyssla är verksamhet som konkurrerar med myndighetens verksamhet (konkurrensbisyssla) och om en bisyssla kan skada förtroendet för myndigheten (förtroendeskadlig bisyssla) är dessa inte förenlig med en anställning. En bisyssla ska heller inte föranleda affärstransaktion mellan arbetsgivare och en arbetstagare eller dennes företag. Bisysslor som ger upphov till immateriella rättigheter (se nedan) kan inkluderas i LAU eller lärarundantaget beroende på anställningsform. Bestämmelser om bisysslor finns i dokumentet ”Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet” (Dnr MIUN 2013/1643).