Utbildningar

Spara favorit 8 feb februari 2019

Vid särskilda tillfällen eller på förfrågan kan kommunikationsavdelningen erbjuda utbildningar i kommunikation. Det kan handla om större utbildningar så som kommunikativt ledarskap eller forskningskommunikation, workshops med kommunikationsfrågor för större eller mindre grupper eller enklare genomgångar av exempelvis medarbetarportal, verktyg och checklistor.

Är du intresserad av någon av nedan utbildningar? Skicka en förfrågan till oss genom Serviceportalen

Vi har ett basutbud av utbildningar som du kan läsa om nedan:

Nyhetsinventering
En workshop på cirka två timmar som med fördel kan genomföras med hela (eller delar av) avdelningen, eller tillsammans med en ledningsgrupp. Syftet är att skapa en "bank" av nyheter kring den egna verksamheten som kan kommuniceras för ökad kännedom och stärkt varumärke. I första hand handlar det om hitta nyheter för en extern målgrupp, men även interna målgrupper. Under workshopen blir det också teoripass och diskussioner kring vad som kännetecknar en nyhet.

Kontaktperson: Ronney Wickzell

Intervjuträning
Praktisk intervjuträning med TV-kamera som varvas med teoripass och diskussioner kring mötet med media. En heldagsutbildning med fokus på att utvecklas och öka den egna tryggheten i intervjusituationen. Utbildningen ger deltagaren flera intervjuer med feedback från kursledare och övriga deltagare. Max antal deltagare är sex stycken.

Kontaktperson: Ronney Wickzell

Att känna sig trygg i mötet med medierna
En kortare inspirationsföreläsning för att öka förståelse och kunskap om mötet med media - om villkor, rättigheter, skyldigheter samt om hur du och Mittuniversitetet blir bättre på att "ta plats" i media. Lämplig längd: 45-60 minuter. Obegränsat antal deltagare.

Kontaktperson: Ronney Wickzell

Kommunikationsplanering
En utbildning på ca två timmar där du får lära dig metoden bakom att välja kommunikationsaktiviteter – oavsett vad din kommunikationsutmaning gäller. Du får mallar och metodstöd för att definiera din utmaning, sätta mål, motverka hinder och nyttja resurser, välja målgrupper, göra vägval samt att landa i aktiviteter. 

Kontaktperson: Marlene Jonsson

Kommunikativt ledarskap
En heldag om chefens kommunikativa roll och om att utveckla sitt kommunikativa ledarskap. Med utgångspunkt från Mittuniversitetets organisation och styrdokument samt deltagarnas egna erfarenheter går vi igenom förutsättningar och förmedlar några olika verktyg för att utveckla sin kommunikation och agera kommunikativt.

Kontaktperson: Eva Wiktorsson

Sociala medier
En utbildning i sociala medier kan se välidgt olika ut beroende på om det är en verksamhetsdel eller individer som vill lära sig mer om sociala medier. Vanliga frågeställningar är nyttan, tidsåtgång, innehåll och kanske vilket av de flera sociala medierna som passar bäst. 

Kontaktperson: Krister Holm

Redaktörsutbildning (EPI)
Vi fokuserar på publiceringsverktyget EPI samt att skriva för webb, disponera text med mera. I mån av tid och behov går vi också igenom sidor som kan förbättras eller utvecklas. 

Kontaktperson: Krister Holm

Digital footprints
En workshop om hur man kan arbeta för att göra sin forskning mer synlig på nätet och därmed öka spridningen av sina forskningsresultat. Mer info om Digital Footprints-upplägget.

Kontaktperson: Biblioteket publicering@miun.se