Stöd från biblioteket

Spara favorit 12 jan januari 2017

Här finner du länk till bibliotekets sida om bland annat publicering samt kontaktuppgifter om du frågor rörande bibliometri och bibliometrisk analys.

För mer information om forskarstöd från biblioteket, besök denna sida: länk till biblioteket

För frågor kring publicering eller för hjälp med bibliometrisk analys kontakta Britt-Marie Sohlström