Språkgranskning

Spara favorit 4 okt oktober 2017
CER

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anlita för övriga uppdrag.

Vill du ha språklig hjälp med din forskningsansökan i form av korrekturläsning eller översättning så finns mer information på sidan för språkservice.