Samverkansavtal med kommuner

Spara favorit 5 jul juli 2018
Sundsvalls kommun

Vi har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via dem kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

Här finns mallarna för ansökan om finansiering inom de kommunala samarbetsavtalen. Det är viktigt att förstudien har aktiva projektledare både från akademin (Mittuniversitetet) och från kommunen, t ex en tjänsteman från någon förvaltning eller bolag inom aktuell kommun. 

Mall för förstudie i samarbete med Sundsvalls kommunLyssna

Mall för förstudie i samarbete med Timrå kommunLyssna

Mall för förstudie i samarbete med Härnösands kommunLyssna

Samverkan med Östersunds kommun. Stödet ges till utbyggnad av forskningscentrum Etour, RCR, Sportstech och Nationellt vintersportcentrum. Kontakta respektive forskningsledare för mer information. Läs mer om samarbetet med Östersunds kommun