Forskningsfinansiering

Spara favorit 12 nov november 2018

Välkommen till Mittuniversitetets sidor för forskningsfinansiering där vi samlat stödet för forskningsfinansiering.

På dessa sidor finner du information och länkar till några av de vanligaste nationella, nordiska och lokala/regionala finansiärerna. Du finner också information och länkar till de vanligaste EU-finansiärerna.

Här finner du också kontaktuppgifter till ekonomistödet samt de vetenskapliga mentorerna vilka erbjuder kvalificerat stöd under ansökningsprocessen. Här finns också länkar till samverkansavdelningen och deras stöd för nyttiggörande av forskning. På dessa sidor finner du information från biblioteket kontaktuppgifter om du har funderingar kring frågor om exempelvis publicering eller bibliometrisk analys. 

Här finner du också länkar till universitets språkservice samt länk till universitetets jurister i fall du har frågor om exempelvis avtal eller behöver annan form av juridisk rådgivning.

CER

Ekonomistöd

På denna sidan finner du kontaktuppgifter till ansvarig ekonom för ekonomistödet. På sidan finns också länkar till kalkylmallar, handläggningsordningar och lathundar som används till projektansökningar samt projektupplägg.

 IT-teknik

EU-finansiering

På denna sida finner du information till några av de vanligaste finansiärerna inom EU.

  FSCN

Medel för forskningsdriven innovation

Syftet med Forskningsdriven innovation är att stimulera idéer inom alla vetenskapsområden som kan leda till en innovation och bidrar till att forskningsbaserad kunskap nyttiggörs i det omgivande samhället. Denna utlysning är en utvecklad fortsättning på utlysningen som genomfördes 2015.

FSCN

Nationell finansiering

Här finner du information samt länkar till några av de vanligaste nationella forskningsfinansiärerna. På sidan finner du också en länk till Forskning.se, en webbportal där information om ytterligare finansiärer finns att tillgå.

Östersund

Nordisk finansiering

På denna sida finner du information och länkar till de vanligaste nordiska finansiärerna.

Möte

Nyttiggörande av forskning

I din roll som forskare ingår att verka för att forskningsresultaten och den kunskap du besitter inom ditt ämne kommer till nytta. Miun Innovations uppdrag är att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande. Tveka inte att ta kontakt.

 Ekonomi

Prisma - Databas för ansökningar

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. I Prisma kan du med ett enda användarkonto hantera ansökningar för alla tre forskningsråd.

Regional finansiering

Här finner du kontaktuppgifter till några av de vanligaste regionala och lokala finansiärerna.

Sundsvalls kommun

Samverkansavtal med kommuner

Vi har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via dem kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

CER

Språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anlita för övriga uppdrag.

Stöd från biblioteket

Här finner du länk till bibliotekets sida om bland annat publicering samt kontaktuppgifter om du frågor rörande bibliometri och bibliometrisk analys.

Stora ytor RFID Xiaotian Li STC

Transformative Technologies – Mittuniversitetets KK-miljö

Idag finns fyra lärosäten som bedriver stora forskningssatsningar inom ramen för KK-stiftelsens KK-miljöprogram: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Jönköping University samt Mittuniversitetet. KK-stiftelsens syfte med KK-miljöer är att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten, vilket sammanfattas i följande punkter:

Frontdesk

Vetenskapliga mentorer

Här finner du kontaktuppgifter till de vetenskapliga mentorerna. De vetenskapliga mentorerna är kopplade till specifika finansiärer och kan bistå med kvalificerat stöd under ansökningsprocessen.

Samfinansiering i forskningsprojekt