Aktuella kurser för forskarstuderande

Spara favorit 22 okt oktober 2019

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudanden från andra aktörer.

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

 

Hösten 2019

PhD Course in Tourism & Human Geography: A critical perspective 7,5 hp
Course syllabus.Lyssna
Preliminary schedule: September 9th - 12th, November 11th to 14th.
Course responsible: professor Dimitri Ioannides.

Impact and Utilisation of Research 4,5 credits
Course information.Lyssna
Schedule: September 10th-12th, October 22nd -24th, November 21st
Application to fyrklovern@doktorand.kau.se no later than 11th May.

Advanced Quantitative Methods II
Course planLyssna. Course ScheduleLyssna. Rooms and LabsLyssna. Lectures 16th - 20th September on campus Östersund.
Course responsible: professor Matthias Fuchs. Applications to Maria Evans no later than August16.

Ethics in Social Science 7,5 hp
Course planLyssna. Course ScheduleLyssna. The course runs from 9th of September to 28 of November. Course responsible: Minna Lundgren. Applications to Maria Evans no later than August 31.

Företagsekonomi som forskningsfält 7,5 hp
KursplanLyssna. SchemaLyssna
Skicka ansökan senast 4 september till Yvonne von Friedrichs, kursansvarig.

Risk and Uncertainty 7,5 hp
Course planLyssna. Welcome letter Lyssna. ScheduleLyssna. The course runs in November and December 2019.
Please apply no later than October 15 to Roine Johansson.

Kvantitativ metod 7,5 hp
KursplanLyssna. Schema (preliminärt)Lyssna. Kursen löper från 13 november 2019 till 17 januari 2020.
Kursansvarig Lars-Anders Byberg. Anmälan senast 1 november till Maria Evans.

Mixed methods 7,5 hp
SyllabusLyssna. Study Guide.Lyssna
Preliminary dates for classes: 12/11, 19/11, 3/12, 9/12, 17/12 2019, and 10/1 2020.
Course responsible: Gustav Lidén. Please apply no later than 4 november to Maria Evans.

2020

What is fair? International perspectives on equity in work and health, 7,5 hp
SyllabusLyssna. Course invitationLyssna
Please apply no later than 2019-12-13 to Åsa Tjulin.

Vetenskapsteori 7,5 hp, Läsperiod I

Kvalitativ metod Läsperiod II

Vetenskapligt skrivande, Läsperiod II

Forskningsetik Läsperiod III

Kvantitativ metod I Läsperiod IV

Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp Läsperiod IV

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

 

Kurser vid andra lärosäten  

Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation, erbjuder under våren 2020  följande kurser:

  • Kvalitativ metod, 7,5 hp (på svenska)
  • Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp (på svenska)
  • Working Process and Writing in Research, 7,5 hp (på engelska) 

Kursplaner och schema för kurserna.
Anmälan görs digitalt senast den 30 november.

 

Göteborgs universitet har en kursportal för sina forskarutbildningskurser, länk.