Kriterium

Spara favorit 27 maj maj 2019
Kriterium bild
Kriterium - kvalitetsgranskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker

Kriterium vill värna och utveckla den vetenskapliga boken som publiceringsform och är en plattform för publicering och granskning av vetenskapliga böcker open access.

Från och med 2019 är Mittuniversitetet en av idag nio representanter inom publiceringsplattformen Kriterium. Genom att vara ett nationellt konsortium med ett växande antal medlemmar finns allt större möjligheter för Kriterium att erbjuda sina tjänster till författare och förlag när det kommer till vetenskapliga böcker. Målet är både att stärka bokens status inom akademin, och att kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används internationellt gällande tidskriftsartiklar.

Universitetsbiblioteket på Göteborgs universitet fungerar som en värdorganisation för Kriterium. Det innebär att de stöttar upp med nationell samordning och utveckling, bevakning av open acess-frågor, daglig drift, digital plattform och support.

Mittuniversitetets representanter i Kriterium är:

Maria von Essen (kontaktperson)

Helen Asklund (styrgruppsmedlem)

Information om kontaktpersoner för respektive lärosäte finns att hitta på Kriteriums hemsida. Länk till kontaktpersoner för respektive lärosäten: 

https://www.kriterium.se/site/organisation_management/

Läs mer om Kriterium här.