Forskning

Stöd till dig som är doktorand eller forskare

För att underlätta din vardag som forskare eller forskarstuderande har vi samlat information som du kan behöva.

FSCN forskning

Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudanden från andra aktörer.

Databaser

Forskningsdatabasen

Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.

Bibliotekarie

Litteratursökning

Behöver du hjälp med litteratursökning till ditt forskningsprojekt? Biblioteket kan erbjuda handledning i litteratursök i våra...

DiVA logo

Registrera publikationer i DiVA

Gör din forskning tillgänglig via DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

 Ekonomi

Forskningsetisk kommitté

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information...

Tidningar

Kostnadsfri OA-publicering

Publicera öppet tillgängligt (OA) kostnadsfritt med medel från bibliotekets OA-fond eller i så kallade hybridtidskrifter via...

FNT erbjuder forskarservice

Bibliotekets Forskningsnära tjänster (FNT) kan erbjuda dig som forskare handledning i en rad olika frågor. Exempelvis:

  • DiVA registrering
  • Systematiska litteratursökningar
  • Publicerings- och Open Access frågor
  • Referenshantering
  • Synliggör din forskning (digitalt)

Kontakta oss på  publicering@miun.se