Forskningsdatabasen

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.

Systemet stödjer även annan verksamhet så som hantering och synliggörande av den forskning och publicering som görs av personer knutna till universitetet, och hantering av forskarnas meritering och forskningsprojekt.