Miun Innovation stödjer nyttiggörande

Spara favorit Skriv ut 6 mar mars 2017
Mittuniversitetets samverkan med SCA, som 2016 fick utmärkelsen "Årets samverkanspris", speglar universitetets målsättningar med nyttiggörande och innovation.

Som forskare vid Mittuniversitetet har du en viktig roll. Den kunskap och de idéer som du utvecklar och förädlar kan omsättas i praktisk verksamhet inom ideell, offentlig eller kommersiell sektor.

Att forskningen ska bidra till att hitta lösningar på samhällsproblem och generera kunskap som utgör grunden för tjänster, varor, metoder eller processer som kommer till nytta utanför akademin är ett centralt tema i Mittuniversitetets forskningsstrategi.

Miun Innovation erbjuder kvalificerat stöd i processen att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap. Vårt uppdrag är att stimulera studenters, forskares och annan universitetspersonals entreprenöriella och innovativa förmågor och stötta arbetet med att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap. Vänd dig till oss för att få stöd i att: 

  • lyfta nyttiggörandeaspekter och innovationspotential i din forskningsansökan
  • inventera och definiera hur forskningsresultaten kan nyttiggöras
  • utreda immaterialrättsliga skyddsfrågor
  • skapa licenserbjudanden baserade på din forskning
  • söka verfieringsmedel för att utreda kommersiell potential
  • ansöka om forskningsmedel ur utlysningen Forskningsdriven Innovation

I menyn kan du läsa mer om Miun Innovations erbjudande till dig som forskare.