Utbildningar

Spara favorit 17 jan januari 2019

Vid särskilda tillfällen eller på förfrågan kan kommunikationsavdelningen erbjuda utbildningar i kommunikation.

Det kan handla om större utbildningar så som kommunikativt ledarskap eller forskningskommunikation, workshops med kommunikationsfrågor för större eller mindre grupper eller enklare genomgångar av exempelvis medarbetarportal, verktyg och checklistor. Skicka en förfrågan till oss genom Serviceportalen

Vi har ett basutbud av utbildningar som du kan läsa om nedan:

Nyhetsinventering
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Ronney Wickzell

Intervjuträning
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Ronney Wickzell

Att känna sig trygg i mötet med medierna
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Ronney Wickzell

Kommunikationsplanering
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Marlene Jonsson

Kommunikativt ledarskap
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Eva Wiktorsson

Sociala medier
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Krister Holm

Redaktörsutbildning (EpiServer)
Kort om innehåll och omfång
Kontaktperson: Krister Holm

Digital footprints
Workshop om hur man kan arbeta för att göra sin forskning mer synlig på nätet och därmed öka spridningen av sina forskningsresultat. Mer info: https://medarbetarportalen.miun.se/forskare/registrera-publikationer-i-diva/synliggora-forskning/digital-footprints-workshop/

Kontaktperson: Biblioteket publicering@miun.se