Forskningskommunikation

Spara favorit Skriv ut 14 sep september 2017

Med forskningskommunikation menas här den kommunikation som sker via populärvetenskapliga kanaler, till exempel via massmedier, sociala medier och föreläsningar. Sådant som brukar samlas under begreppet tredje uppgiften.

Här hittar du mer information om det stöd som erbjuds när du vill sprida kännedom om din forskning.

Mediekontakter

Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns i kontakten med media.
Mediekontakter

Checklistor

Vill du nå ut med din forskning? Här har vi samlat dokument med tips och råd om hur man går till väga. Du kan läsa om vetenskapliga posters, debattartiklar och hur man håller populärvetenskapliga föreläsningar.
Checklistor

Kontakt forskningskommunikatörer

Här hittar du information om våra forskningskommunikatörer och vem som ansvarar för vad.
Kontaktinformation 

Tips och verktyg

På kommuniceraforskning hittar du tips och praktiska råd för att kommunicera forskning mot olika målgrupper och på olika sätt. Sajten är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet.

kommuniceraforskning.se

Styrdokument

Plan för forskningskommunikation omfattar populärvetenskaplig kommunikation med syfte att förmedla kunskap om och väcka intresse för den forskning som bedrivs inom Mittuniversitetet.