Forskningskommunikation

Spara favorit 17 nov november 2017

Med forskningskommunikation menas här den kommunikation som sker via populärvetenskapliga kanaler, till exempel via massmedier, sociala medier och föreläsningar. Sådant som brukar samlas under begreppet tredje uppgiften.

Här hittar du mer information om det stöd som erbjuds när du vill sprida kännedom om din forskning.

Checklistor

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för den som ska skriva en debattartikel, hålla en populärvetenskaplig föreläsning eller ta fram en vetenskaplig poster.

Kontakt forskningskommunikatörer

Här nedan följer en lista över hur ansvaret för forskningskommunikationen fördelas bland forskningskommunikatörerna.

Mediekontakter

Som forskare kan du bli kontaktad av media, och kontakter med media bör ses som en naturlig del i nyttiggörandet av forskningen. På den här sidan samlar vi information om vilket stöd kommunikationsavdelningen kan erbjuda när det gäller mediekontakter.

Medverka med din forskning på Almedalen – inbjudan till workshop

I år är det valår vilket kommer att sätta sin prägel på Almedalsveckan. Nu har du som forskare möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta med din forskning.

Läs mer

Publicering

Tips och verktyg

På kommuniceraforskning hittar du tips och praktiska råd för att kommunicera forskning mot olika målgrupper och på olika sätt. Sajten är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet.

kommuniceraforskning.se

Styrdokument

Plan för forskningskommunikation omfattar populärvetenskaplig kommunikation med syfte att förmedla kunskap om och väcka intresse för den forskning som bedrivs inom Mittuniversitetet. 

Program för att premiera populärvetenskaplig kommunikation

22 forskare vid Mittuniversitetet deltar under 2017–2018 i denna satsning. Läs om vilka möjligheter som erbjuds inom programmet.