Forskningskommunikation

Spara favorit 18 dec december 2018

Med forskningskommunikation menas här den kommunikation som sker via populärvetenskapliga kanaler, till exempel via massmedier, sociala medier och föreläsningar. Sådant som brukar samlas under begreppet tredje uppgiften.

Här hittar du mer information om det stöd som erbjuds när du vill sprida kännedom om din forskning.

3D-labb

Beställ kommunikationsstöd

Kommunikationsavdelningen erbjuder stöd till dig som forskare när du vill kommunicera och nå ut med din forskning.

Checkbox

Checklistor

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för den som ska skriva en debattartikel, hålla en populärvetenskaplig föreläsning eller ta fram en vetenskaplig poster.

SE-banken (CER och ekonomprogrammet)

Kontakt forskningskommunikatörer

Här finns en lista över hur ansvaret för forskningskommunikationen fördelas bland forskningskommunikatörerna.

Utländska tidningar

Mediekontakter

Som forskare kan du bli kontaktad av media, och kontakter med media bör ses som en naturlig del i nyttiggörandet av forskningen. På den här sidan samlar vi information om vilket stöd kommunikationsavdelningen kan erbjuda när det gäller mediekontakter.

Läs mer

Publicering

Tips och verktyg

På kommuniceraforskning hittar du tips och praktiska råd för att kommunicera forskning mot olika målgrupper och på olika sätt. Sajten är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet.

kommuniceraforskning.se