Forskningsfinansiering

Spara favorit 6 dec december 2017

Välkommen till Mittuniversitetets sidor för forskningsfinansiering där vi samlat stödet för forskningsfinansiering.

På dessa sidor finner du information och länkar till några av de vanligaste nationella, nordiska och lokala/regionala finansiärerna. Du finner också information och länkar till de vanligaste EU-finansiärerna.

Här finner du också kontaktuppgifter till ekonomistödet samt de vetenskapliga mentorerna vilka erbjuder kvalificerat stöd under ansökningsprocessen. Här finns också länkar till samverkansavdelningen och deras stöd för nyttiggörande av forskning. På dessa sidor finner du information från biblioteket kontaktuppgifter om du har funderingar kring frågor om exempelvis publicering eller bibliometrisk analys. 

Här finner du också länkar till universitets språkservice samt länk till universitetets jurister i fall du har frågor om exempelvis avtal eller behöver annan form av juridisk rådgivning.

Regional finansiering

Här finner du kontaktuppgifter till några av de vanligaste regionala och lokala finansiärerna.

Sundsvalls kommun

Samverkansavtal med kommuner

Vi har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via dem kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

FSCN

Nationell finansiering

Här finner du information samt länkar till några av de vanligaste nationella forskningsfinansiärerna. På sidan finner du också en länk till Forskning.se, en webbportal där information om ytterligare finansiärer finns att tillgå.

Nordisk finansiering

På denna sida finner du information och länkar till de vanligaste nordiska finansiärerna.

EU-finansiering

På denna sida finner du information till några av de vanligaste finansiärerna inom EU.

Stora ytor RFID Xiaotian Li STC

Transformative Technologies – Mittuniversitetets KK-miljö

Idag finns fyra lärosäten som bedriver stora forskningssatsningar inom ramen för KK-stiftelsens KK-miljöprogram: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Jönköping University samt Mittuniversitetet. KK-stiftelsens syfte med KK-miljöer är att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten, vilket sammanfattas i följande punkter:

Vetenskapliga mentorer

Här finner du kontaktuppgifter till de vetenskapliga mentorerna. De vetenskapliga mentorerna är kopplade till specifika finansiärer och kan bistå med kvalificerat stöd under ansökningsprocessen.

CER

Ekonomistöd

På denna sidan finner du kontaktuppgifter till ansvarig ekonom för ekonomistödet. På sidan finns också länkar till kalkylmallar, handläggningsordningar och lathundar som används till projektansökningar samt projektupplägg.

Juridisk rådgivning

Här finner du kontaktuppgifter till universitetets jurist för juridisk hjälp i samband med bland annat forskningsansökningar eller samarbeten. På sidan finner du också avtalsmallar.

CER

Språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anlita för övriga uppdrag.

Stöd från biblioteket

Här finner du länk till bibliotekets sida om bland annat publicering samt kontaktuppgifter om du frågor rörande bibliometri och bibliometrisk analys.

Samverkansavdelningen

Nyttiggörande av forskning

I din roll som forskare ingår att verka för att forskningsresultaten och den kunskap du besitter inom ditt ämne kommer till nytta. Miun Innovations uppdrag är att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande. Tveka inte att ta kontakt.

Prisma - Databas för ansökningar

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. I Prisma kan du med ett enda användarkonto hantera ansökningar för alla tre forskningsråd.

Medel för forskningsdriven innovation

Hösten 2015 testade Mittuniversitetet en ny metod för nyttiggörande av forskning genom att utlysa 4 000 000 kr av ordinarie forskningsmedel till forskning som bedömdes ha stor potential att skapa nytta och värde i samhället.