Stöd till dig som är doktorand eller forskare

Spara favorit 2 jan januari 2018

För att underlätta din vardag som forskare eller forskarstuderande har vi samlat information som du kan behöva.

Sprid din forskning på miun.se/forskning

Den 13 december släppte Mittuniversitetet nya forskningssidor under miun.se/forskning med fokus på att synliggöra den forskning som bedrivs vid lärosätet och visa på hur forskningen bidrar till samhällsnytta.

Vill du sprida din forskning på miun.se/forskning? Skicka ditt tips till nyheter@miun.se