University

About the University

How is Mid Sweden University organized? Read more about our departments, divisions, faculties and disciplines, as well as the central support teams. Here, you will also find information about current projects and initiatives of general interest to the university.

Rektors beslutsmöte – RBM

Rektors beslutsmöten (RBM) äger rum tisdagar kl. 08.30. Här finns anvisningar för ärendehandlingar och beslutsblankett.

Personalbilder

Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Medarbetare, möte

Centrala råd och forum

Läs om forskningsråd, utbildningsråd, chefsforum, samverkansgrupper och andra råd och forum.

Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande...

Projektstöd för interna projekt

För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Mittuniversitetet. Genom modellen får...

Gruppdiskussion i samband med workshop om ny strategi 1 feb 2018

Strategy work

All staff members are welcome to participate in the ongoing Mid Sweden University vision and strategy work.